[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/85>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179842>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179843>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179844>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179845>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179846>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179847>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179973>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179974>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179975>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179976>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179977>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179978>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179842>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179843>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179844>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179845>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179846>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179847>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179973>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179974>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179975>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179976>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179977>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23151/2008/179978>
sisvu:description Predavanja: Zadaća i uloga kemije; kemija kao eksperimentalna znanost; znanstveni pristup i razvoj znanstvenih teorija. Atomska i molekulska građa materije ? Osnovni pojmovi; Zakoni kemijskog spajanja: atomska teorija. Kvantnomehanički model atoma; kvantna teorija, linijski spektri; rendgenski spektri i njihova primjena u kemiji; elektronska konfiguracija; izgradnja periodnog sustava elemenata. Kemijska veza i molekule odnosno formulske jedinke; geometrija molekula; svojstva ionskih i kovalentnih spojeva. Geometrija molekula; koordinacijski spojevi; nadmolekulske strukture. Međumolekulske interakcije; agregatna stanja i fazni prijelazi. Otopine i njihova svojstva. Kiseline i baze. Vrste kemijskih reakcija; kemijski ekvivalenti. Osnove termodinamike; spontanost kemijskih reakcija. Kinetika i ravnoteže kemijskih reakcija. Ravnoteža u otopinama kiselina, baza i teško topljivih soli. Osnove elektrokemije. Općenita svojstva oksida i soli; predviđanja reaktivnosti na temelju kiselinsko-baznih i redoks-svojstava. Kemija ugljika i spojevi. Kemija kisika,dušika i fosfora. Kemija vodika i halogenih elemenata. Alkalijski i zemnoalkalijski metali; Prelazni elementi. Osnovni principi kvalitativne kemijske analize; utvrđivanje kemijskog sastava tvari. Analiza uzorka i prepoznavanje prisutnih iona. Kemijske ravnoteže u vodenim otopinama; maskiranje iona. Kiselinsko-bazne ravnoteže u vodenim otopinama; pH; slabe kiseline i baze i njihove soli; puferske smjese; raspodjela ionskih vrsta u ovisnosti o pH-vrijednosti otopine. Poliprotonske kiseline i njihove soli; fiziološki puferi; puferi u biološkim sustavima. Principi taložnih reakcija: topljivost soli/Ksp; utjecaj kiselosti, stranih iona i kompleksiranja na topljivost taloga; selektivno otapanje i taloženje. Osnove kvantitativne kemijske analize: gravimetrijska analiza; volumetrijska analiza: standardne otopine; indikatori; kiselinsko-bazne titracije i njihove titracijske krivulje. Redoks-reakcije; oksidacijsko-redukcijske titracije: principi; indikatori; titracijske krivulje; p (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23151>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/85>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23151>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17316/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17317/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance