[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/13>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23164/2005/74860>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23164/2005/74861>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23164/2005/74860>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23164/2005/74861>
sisvu:description Uvod: intuicija i mjerenja, osnovne fizikalne veličine, vektori Koordinatni sistemi, pseudosile, Galilejeva i Lorentzova transformacija, Michelson-Marley eksperiment, specijalna relativnost Osnovni zakoni klasične mehanike: Newtonovi aksiomi, diskusija specijalnih primjera (gravitacija, gibanje planeta i Keplerovi zakoni, elastične sile, sudari, trenje) Energija, rad, snaga, potencijal, djelovanje, zakon sačuvanja energije i perpetuum mobile, zakon sačuvanja momenta Realna tijela, centar mase, ekvivalencija mase i energije Mehanika krutog tijela, statika i ravnoteža, rotacija (zakretni moment, torzija, analogija između linearnog i kružnog gibanja, teorem paralelnih osi, zvrk, tenzor inercije, plima i oseka) Mehanika fluida: statika, pritisak, površinska napetost, dinamika (idealne i realne tekućine, Bernoulli, laminarno i turbulentno protjecanje) Oscilacije i valovi: harmonički oscilator (interferencija, polarizacija, Fourierova analiza, vezani oscilatori); neharmoničke oscilacije; gušenje; pravilne oscilacije, rezonancija, mnogo vezanih oscilatora i valovi (jednadžba valova, zvuk, Dopplerov efekt, jedno i višedimenzionalni rezonator, fazna i grupna brzina, relacije neodređenosti) Dinamika sistema više tijela i statistička mehanika: jednadžbe stanja (Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, idealni i realni plinovi); faze; kinetička teorija plinova (Brownovo gibanje, pritisak, specifična toplina, barometarski tlak, Boltzmanova distribucija), zakoni termodinamike sa primjerima (Carnot, Stirling, toplinska pumpa, Otto i Diesel strojevi); statistička interpretacija entropije, reverzibilnost i ireverzibilnost Prijenos topline: vođenje, konvekcija, radijacija (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23164>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/13>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23164>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7227/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance