[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23177/2006/83983>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23177/2006/83983>
sisvu:description Okruženja čovjeka u prostoru biosfere i njihova svojstva: priroda, društvo, tehnika. Troslojnost razvoja osobe: kognitivni, afektivni i psihomotorički. Razvoj, diferencijacija i specifična sistematizacija znanosti. Značenje i zadaća specifičnih znanosti. Zadaća i povijesni razvoj tehničkih znanosti. Pojam i određenje tehnike i tehnologije u suvremenom značenju. Zakonitost razvoja tehnike: od elemenata, preko stroja, do proizvodnog sustava. Temeljne tehničke tvorevine i njihova funkcija. alat, mehanizam, aparat, stroj i agregat. Načela periodizacije i glavne tehničke tvorevine razvojnih perioda. Uzajamni odnosi tehničkih i ostalih znanosti. Faktori koji utječu na razvoj tehnike. Proizvodni odnosi i razvoj tehnike. Tehničko tehnološki progres i granice razvoja. Pravci daljeg razvoja i zadaća tehnike u društvu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23177>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23177>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9249/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance