[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23178/2005/75043>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23178/2005/75044>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23178/2005/75043>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23178/2005/75044>
sisvu:description Uvod: intuicija i mjerenja, osnovne fizikalne veličine, vektori. Koordinatni sistemi, pseudosile; galilejeva i lorentzova transformacija; michelson-marley eksperiment; specijalna relativnost. Osnovni zakoni klasične mehanike: newtonovi aksiomi; diskusija specijalnih primjera (gravitacija, gibanje planeta i keplerovi zakoni; elastične sile, sudari, trenje). Energija, rad, snaga, potencijal, djelovanje, zakon sačuvanja energije i perpetuum mobile; zakon sačuvanja momenta. Realna tijela; centar mase, ekvivalencija mase i energije. Mehanika krutog tijela; statika i ravnoteža; rotacija (zakretni moment, torzija, analogija između linearnog i kružnog gibanja, teorem paralelnih osi, zvrk, tenzor inercije, plima i oseka). Mehanika fluida: statika, pritisak, površinska napetost; dinamika (idealne i realne tekućine, bernoulli, laminarno i turbulentno protjecanje). Oscilacije i valovi: harmonički oscilator (interferencija, polarizacija, fourierova analiza, vezani oscilatori); neharmoničke oscilacije; gušenje; pravilne oscilacije, rezonancija, mnogo vezanih oscilatora i valovi (jednadžba valova, zvuk, dopplerov efekt, jedno i višedimenzionalni rezonator, fazna i grupna brzina, relacije neodređenosti). Dinamika sistema više tijela i statistička mehanika: jednadžbe stanja (boyle-mariotte, gay-lussac, idealni i realni plinovi); faze; kinetička teorija plinova (brownovo gibanje, pritisak, specifična toplina, barometarski tlak, boltzmanova distribucija), zakoni termodinamike sa primjerima (carnot, stirling, toplinska pumpa, otto i diesel strojevi); statistička interpretacija entropije, reverzibilnost i ireverzibilnost. Prijenos topline: vođenje, konvekcija, radijacija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23178>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/14>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23178>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7229/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance