[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/13>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/14>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/15>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/16>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/19>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/20>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/3>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23684/2008/198946>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23684/2008/198947>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23684/2008/198946>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23684/2008/198947>
sisvu:description UVOD (Što je Mirkoekonomija?;Uloga cijena u tržišnoj ekonomiji;Zašto studirati Mikroekonomiju?) PONUDA I POTRAŽNJA (Funkcioniranje tržišta; Ravnoteža na tržištu; Elastičnost; Tržište i država) TEORIJA POTROŠAČA (Preferencije potrošača; Krivulja i mapa indiferencije; Budzetsko ograničenje; Granična korisnost i potrošačev izbor; Individualna i tržišna krivulja potražnje; Normalna i inferiorna dobra; Potrošačev probitak) PONAŠANJE POTROŠAČA U UVJETIMA NESAVRŠENOSTI (Odlučivanje u uvjetima nesavršenosti ; Diverzifikacija rizika; Rizik i prinosi ) PROIZVODNJA I TROŠKOVI PROIZVODNJE ( Funkcija proizvodnje; Proizvodnja sa jednim varijabilnim inputom; Proizvodnja sa dva i više varijabilnih inputa; Izokvante; Mjerenje troškova; Troškovi proizvodnje u kratkom i dugom roku; Optimalna kombinacija inputa) KONKURENTSKA TRŽIŠTA (Maksimizacija profita u uvjetima konkurencije; Kratki nasuprot dugom roku; Krivulja ponude poduzeća nasuprot krivulje ponude sektora; Cjenovna diskriminacija u uvjetima konkurencije; Elasticnost ponude u kratkom i dugom roku; Efikasnost na konkurentnim tržištima; Implikacije države na konkurentskim tržištima) MONOPOL I MONOPSON (Monopol: Izvori monopolske moći; Cjenovna diskriminacija u uvjetima monopola; Monopson; Izvori monopsonske moći; Antimonopolski zakoni; Cjenovna diskriminacija; Cjenovne strategije u uvjetima monopola) MONOPOLISTIČKA KONKURENCIJA I OLIGOPOL (Nastanak monopolističke konkurencije; Monopolistička konkurencija i efikasnost; Oligopol; Ravnoteža na tržištu oligopola; Sajanja nasuprot konkurencije; Teorija igara) TRŽISTE FAKTORA PROIZVODNJE (Potražnja za faktorima proizvodnje; Ponuda faktora proizvodnje;Ravnoteža na tržištu faktora proizvodnje; Eksternalije i javna dobra; Pozitivne i negativne eksternalije; Korigiranje eksternalija; Eksternalije i prava vlasništva; Ponuda javnih dobara) OPĆA RAVNOTEŽA (Trgovina i efikasnost; Efikasnost u proizvodnji i alokaciji; Efikasnost nasuprot jednakosti; Nedostaci tržista) (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23684>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/13>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/14>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/15>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/16>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/19>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/20>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/3>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23684>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19046/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19048/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19050/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19052/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19054/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19056/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19058/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19060/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19062/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19064/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19066/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19117/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance