[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/23>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/24>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23693/2008/199016>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23693/2008/199017>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23693/2008/199016>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23693/2008/199017>
sisvu:description Financijsko računovodstvo - pojam, sadržaj, grane. Pravna i ostala regulativa. Posebnosti financijskih izvještaja. Bilanca i opća računovodstvena rješenja pri predstavljanju ekonomskih kategorija u bilanci. Račun dobiti i gubitka i opća računovodstvena rješenja pri predstavljanju ekonomskih kategorija. Izvještaji o novčanom toku, aktivnosti i metode utvrđivanja novčanog toka. Izvještaji o promjenama glavnice. Bilješke. Sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka u uvjetima inflacije. Proračunska bilanca i proračunski račun dobiti i gubitka. Zajednički pothvati, poslovna spajanja i konsolidirani financijski izvještaji. Najmovi. Analiza financijskih izvještaja u cilju određivanja financijskog položaja, promjenama financijskog položaja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23693>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/23>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/24>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23693>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19068/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19070/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance