[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/23>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/24>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23697/2006/66098>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23697/2006/66100>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23697/2006/66098>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23697/2006/66100>
sisvu:description Kolegij razrađuje teorijsku osnovu i metodologiju revizije, u prvom redu revizije financijskih izvještaja i poslovanja trgovačkih društava. Daje se pregled povijesnog razvoja, ističe njena uloga i značenje u suvremenom poslovnom okruženju, odnosno, šire, u društvu. Upoznaje se studente s revizijskom regulativom. Provode se usporedbe na europskoj i međunarodnoj razini.Razrađuju se revizijska načela i standardi. Obrađuju se revizijske strategije, faze revizije, osnovne metode, tehnike i postupci pri provedbi revizije neophodni za donošenje revizorskog mišljenja. Razmatraju se vrste revizorskog mišljenja, odgovornost revizora. Ovladava se metodologijom revizije pojedinih poslovnih ciklusa, računa. Utvrđuju se specifičnosti revizije u pojedinim djelatnostima, posebni oblici revizije.Raščlanjuju se analitičke metode. Razrađuje se analiza financijskog rezultata, prihoda, rashoda, dugotrajne i kratkotrajne imovine, obaveza, kapitala, analiza financijske situacije, analiza kadrova, analiza pojedinih poslovnih funkcija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23697>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/23>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/24>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23697>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7455/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7457/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance