[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/3>
sisvu:description Uvod Osnovni pojmovi; populacija i uzorak; statističke varijable Deskriptivna statistika Tablično i grafičko prikazivanje podataka; distribucije frekvencija; mjere lokacije i disperzije; asimetrija i zaobljenost Vjerojatnost Ishodi i događaji: vjerojatnost; principi prebrojavanja - kombinatorika; operacije s događajima; nezavisnost; formula potpune vjerojastnosti i Bayesov teorem; slučajne varijable - diskretne i neprekidne; važne distribucije vjerojatnosti Uzorci i uzoračke distribucije Parametri i statistike; slučajni uzorak; distribucija uzoračke sredine, proporcije i varijance; distribucija razlike sredina i proporcija; centralni granični teorem Procjene Točkovno i intervalno procjenjivanje; svojstva točkovnih procjenitelja; intervalna procjena sredine, proporcije, varijance, razlike sredina i proporcija; projektiranje uzorka Testiranje hipoteza Hipoteze; koraci u testiranju hipoteza; pogreške tipa I i II; testiranje hipoteza o sredini, proporciji, varijanci, razlici sredina i proporcija; p-vrijednost; snaga testa i operativna karakteristika; tri ili više populacija; hi-kvadrat test; neki neparametarski testovi (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23783>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23783>
rdf:type univ-ont:CourseInstance