[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/29>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/30>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23874/2008/199740>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23874/2008/199741>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23874/2008/199769>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23874/2008/199770>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23874/2008/199740>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23874/2008/199741>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23874/2008/199769>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23874/2008/199770>
sisvu:description 1. Uvod u računovodstvo 2. Računovodstvo kroz povijest i suvremeno računovodstvo 3. Pojam, obilježja i zadaci, korisnici. Računovodstvena profesija. 4. Računovodstvo i ekonomska znanost, mjesto računovod. u poduzeću, struktura računovodstva, računov. sa stajališta poslovanja poduzeća i sa stajališta rač. djelatnosti 5. Računovodstvena načela, standardi i politike 6. Sustavi i metode knjigovodstva 7. Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige 8. Konta prema sadržaju i obliku 9. Knjigovodstveni tijek i proces 10. Predzaključni i zaključni radovi 11. Temeljni financijski izvještaji - institucionalni okvir izvještavanja 12. Imovina, pojavni oblici, funkcioniranje u poslov. procesu 13. Dugovi, kapital, knjigovodstveni prikaz promjena na imovini, dugovima, kapitalu 14. Bilanca, forma, struktura, vrste, procjena pozicija 15. Bilančne promjene 16. Sastavljanje bilance 17. Pojmovno razgraničenje rashoda, troškova, utrošaka, izdataka 18. Pojmovno razgraničenje prihoda, primitaka, učinaka 19. Računovodstveni obuhvat prihoda i rashoda 20. Račun dobiti i gubitka, pojam, vrste, načela 21. Forma i struktura računa dobiti i gubitka 22. Sastavljanje računa dobiti i gubitka 23. Izvještaj o novčanom toku 24. Izvještaj o promjenama glavnice 25. Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje 26. Osnove računovodstvene analize 27 Interna kontrola u računovodstvu 28. Računovodstvo u uvjetima inflacije 29. Računovodstveni informacijski sustav 30. Računovodstvo u uvjetima kompjuterske obrade podataka 31. Računovodstveno praćenje poslovnih promjena (kontni plan) 32. Razred 0 Potraživanja za upisani kapital, nematerijalna imovina 33. Materijalna dugotrajna imovina 34. Financijska dugotrajna imovina 35. Razred 1 - Novac u banci i blagajni - žiro-račun, blagajna, devizni račun, akreditivi, ostala novčana sredstva 36. Vrijednosni papiri, dani krediti depoziti i kaucije 37. Kratkoročna potraživanja, vrijednosna usklađenja, gubitak iznad visine kapitala, aktivna vremenska razgraničenja 38. Razred 2 - Kratkoročne obveze 39. Obve (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23874>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/29>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/30>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23874>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19134/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19135/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19138/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19139/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19142/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19143/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19146/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19147/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19150/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19151/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19154/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19155/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19183/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19184/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19187/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19188/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance