[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/31>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/32>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/33>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/34>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/35>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/36>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23885/2005/72563>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23885/2005/72564>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23885/2005/72565>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23885/2005/72566>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23885/2005/72563>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23885/2005/72564>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23885/2005/72565>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23885/2005/72566>
sisvu:description 1. Uvodno predavanje o javnim financijama-ekonomici javnog sektora; 2. Razvoj financijske znanosti: pojam, ime, razvoj i obuhvat javnih financija; javni sektor; 3. Funkcije javnih financija; javna dobra; 4. Fiskalna politika: ciljevi i zadaci fiskalne politike; mjere fiskalne politike; 5. Djelovanje fiskalne politike na preraspodjelu nacionalnog dohotka, na investicije; Efekti fiskalne politike; 6. Podjela javnih prihoda; Pojam, definicija, karakteristike i klasifikacija poreza; 7. Opravdanje ubiranja poreza; elementi oporezivanja, porezna terminologija 8. Načela oporezivanja, ciljevi oporezivanja; otpor plaćanju poreza 9. Izbjegavanje plaćanja poreza-porezna evazija; Prevaljivanje poreza; višestruko oporezivanje; 10. Pojam fiskalnog sustava, te mehanizam funkcioniranja fiskalnog sustava; 11. Porezni sustavi suvremenih zemalja; porezni sustavi zemalja u razvoju; porezni oblici 12. Porez na promet; porez na promet i vanjskotrgovinska razmjena; porez na dodanu vrijednost, 13. Pojedinačni porezi na promet - akcize; porezi na imovinu; ekološki porezi 14. Porez na dohodak; Porez na dobit, 15. Carine; pristojbe; doprinosi; 16. Razvoj javnog zajma; podjela javnog zajma; načela zaduživanja države; otplata javnog zajma; 17. Granica zaduživanja države; konsolidacija i konverzija javnog zajma; 18. Javni dug; bankrot države 19. Struktura i podjela javnih rashoda 20. Razlozi porasta javnih rashoda, efikasnost javnih rashoda; metode analize efikasnosti javnih rashoda 21. Pojam državnog proračuna; funkcije države proračuna 22. Načela državnog proračuna; vrste državnog proračuna; izrada i donošenje državnog proračuna 23. Izvršenje državnog proračuna; godišnji obračun proračun; kontrola državnog proračuna; 24. Načini financiranja javnih potreba u Republici Hrvatskoj 25. Fiskalna politika u Hrvatskoj 26. Fiskalni sustav Republike Hrvatske i reforma fiskalnog sustava 27. Financiranje jedinica lokalne samouprave i uprave u Republici Hrvatskoj 28. Uloga i mjesto Porezne uprave u naplati javnih prihoda 29. Uloga Državne revizije (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23885>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/31>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/32>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/33>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/34>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/35>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/36>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23885>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7668/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7669/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7670/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7671/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7672/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7673/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7674/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7675/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7676/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7677/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7678/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7679/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance