[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/31>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/32>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/33>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/34>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23887/2005/72580>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23887/2005/72581>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23887/2005/72582>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23887/2005/72583>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23887/2005/72580>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23887/2005/72581>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23887/2005/72582>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23887/2005/72583>
sisvu:description 1. Ciljevi i zadaci financija Razvoj financija Ciljevi poduzeća 2. Pojmovi pri vrednovanju Tržišni rizik i prinosi više varijabli Procjene na temelju faktora Vrednovanje s relativnog stajališta 3. Financiranje poduzeća, investicije i odlučivanje o dividendi Cijena kapitala Načini i troškovi pribavljanja kapitala Pribavljanje kapitala i rizici 4. Teorije o strukturi kapitala Odlučivanje o strukturi kapitala 5. Interno i eksterno financiranje 6. Investicije u sredstva i traženi povrati 7. Principi investiranja kapitala 8. Rizik i upravljačke opcije pri planiranju potrebnog kapitala 9. Stvaranje vrijednosti kapitalnim investicijama 10. Traženi povrati za poduzeće, dijelove poduzeća i prilikom stjecanja vlasništva 11. Politike financiranja i politike dividendi 12. Upravljanje likvidnošću i likvidnim sredstvima Upravljanje obrtnim sredstvima Karakteristike i problemi upravljanja zalihama: priroda, troškovi i cijene 13. Upravljanje novcem i kratkoročnim utrživim vrijednosnim papirima Upravljanje potraživanjima i zalihama 14. Kratkoročno i srednjoročno financiranje Neosigurano kratkoročno financiranje Osigurani krediti i srednjoročno kreditiranje Financiranje pomoću najma 15. Dugoročno financiranje Emisija vrijednosnih papira 16. Obične dionice 17. Financiranje pomoću vrijednosnih papira s fiksnim prihodom 18. Alternativni dugoročni instrumenti i inovacije 19. Financijski leverage i struktura kapitala 20. Faktori koji utječu na izbor financijske strukture Procjena dionica i obveznica: odluka debt-equity, rizici, troškovi, praktični aspekti 21. Portfolio teorija i praksa upravljanja imovinom Procjena ulaganja s gledišta rizika i prinosa Distribucija imovine u odabrane investicije 22. Portfolio optimizacija Mjerenje učinka i prilagođavanje Mogućnosti i prilagođavanje portfolija u našim uvjetima 23. Spajanj (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23887>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/31>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/32>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/33>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/34>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23887>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7668/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7669/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7670/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7671/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7672/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7673/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7674/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7675/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance