[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/33>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/34>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23890/2005/72521>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23890/2005/72591>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23890/2005/72592>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23890/2005/72593>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23890/2005/72521>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23890/2005/72591>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23890/2005/72592>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23890/2005/72593>
sisvu:description 1. Uvodno predavanje - metodologija rada i ostale osnovne informacije 2. Pojam i razvitak logistike Pojam logistike, makrologistike, mikrologistike i poslovne logistike Pojam upravljanja materijalima i fizičke distribucije 3. Uloga i značenje logistike za gospodarstvo i poduzeća 4. Logistički sustavi (makrologistički, mikrologistički, nelogistički sustavi) 5. Integracija dijelova logističkog sustava (tokova roba, optimizacija, decentralizacija, koordinacija) 6. Ciljevi i zadaci mikrologistike Svladavanje prostora 7. Svladavanje vremena Smanjenje troškova 8. Logistika umutar poslovnih funkcija Logistika nabave 9. Logistika proizvodnje 10. Logistika prodaje 11. Logističke aktivnosti 12. Vanjski transport 13. Unutarnji transport 14. Skladištenje Pojam i uloga u logističkom sustavu Vrste, smještaj, veličina, koncepcija i oprema skladišta 15. Skladištenje Prijem, raspored, smještaj, čuvanje i ostali procesi obrade materijala i robe u skladištu Izdavanje materijala iz skladišta 16. Rukovanje materijalom i robom Pojam i uloga u logističkom sustavu Vrste pakovanja 17. Rukovanje materijalom i robom Ekonomski učinci i utjecaj na rukovanje Kontrola količine i kvalitete 18. Upravljanje zalihama Pojam i uloga u logističkom sustavu Praćenje i kontrola zaliha 19. Projektiranje optimalnih zaliha 20. Logistički informacijski sustav Pojam i uloga Poslovni logistički sustav i komunikacijski procesi 21. Upravljanje logističkim sustavom i tokom informacija 22. Planiranje logističkih aktivnosti Pojam i značaj u logističkom sustavu Planiranje tokova materijala i robe Osnovni elementi za izučavanje tokova materijala i robe Prognoziranje - prednosti i nedostaci, metode 23. Organiziranje logističkih aktivnosti 24. Upravljanje ljudskim potencijalima u logistici (uloga čovjeka u mikrologističkom sustavu) 25.Kontrola logističkih aktivnosti 26. Energija u mikrologističkom sustavu 27. Mi (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23890>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/33>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/34>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23890>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7671/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7673/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7674/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7675/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance