[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/33>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/34>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23891/2005/72522>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23891/2005/72523>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23891/2005/72524>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23891/2005/72525>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23891/2005/72522>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23891/2005/72523>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23891/2005/72524>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23891/2005/72525>
sisvu:description 1. Osnove istraživanja tržišta (razgraničenja pojmova zadaće istraživanja, organizacija, nositelji, razvoj 2. Obilježja marketinškog odlučivanja i informacijske potrebe marketinškog menadžmenta 3. Marketinški informacijski sustav (MAIS)i istraživanja tržišta i marketinga 4. Vrste istraživanja tržišta, sekundarno i primarno istraživanje 5. Proces istraživanja tržišta i njegove faze struktura projekta istraživanja 6. Koncepcija istraživanja i planiranje provođenja istraživanja 7. Prikupljanje, kontrola, obrada i analiza podataka 8. Izbor uzorka za potrebe istraživanja 9. Metoda promatranja i tehnike za promatranje 10. Panel i njegova primjena u istraživanju tržišta 11. Metode ispitivanja, elementi metode 12. Instrumenti i tehnike metode ispitivanja 13. Eksperiment, komponente i vrste eksperimenata 14. Provjera hipoteza 15. Testpostupci u istraživanju tržišta i marketinga 16. Kvalitativni postupci istraživanja tržišta 17. Istraživanje stavova 18. Online istraživanje tržišta 19. Istraživanje marketinškog miksa (politike proizvoda, cijena, distribucije) 20. Istraživanje djelotvornosti marketinških komunikacija 21. Metode prognoze tržišta i djelovanja marketinških instrumenata 22. Podaci, priprema podataka i postupci analize podataka 23. Deskripcijska analiza podataka i bivarijatni postupci analize podataka 24. Istraživanje konkurencije 25. Posebnosti istraživanja tržišta usluga(trgovine), 26. Posebnosti istraživanja tržišta za područje turizma, financijskih institucija) 27. Posebnosti istraživanja tržišta investicijskih dobara 28. Posebnosti istraživanja međunarodnog tržišta 29. Istraži (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23891>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/33>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/34>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23891>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7671/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7673/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7674/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7675/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance