[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23896/2006/89183>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23896/2006/89184>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23896/2006/89187>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23896/2006/89188>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23896/2006/89183>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23896/2006/89184>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23896/2006/89187>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23896/2006/89188>
sisvu:description Pojam, temeljne osobine i uloga baze podataka. Pristupi oblikovanju podataka, modeli podataka i sustavi baza podataka. Arhitektura baze podataka: sadržaj baze i razine njegova promatranja. Nezavisnost podataka od aplikacija. Okruženje i sučelja. Relacijski model baze podataka. Relacijska struktura: atributi, domene, relacije, ključevi. Indeksiranje i pretraživanje baze podataka. Temeljne operacije u relacijskom modelu baze podataka. Optimizacija operacija. Sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka (RDBMS). Osnove jezika SQL. Kreiranje tablica (relacija), unošenje sadržaja i mijenjanje strukture tablica. Naredba SELECT: klauzule SELECT, FROM, WHERE, i ORDER BY. Spajanje tablica. Skupovne operacije. O efikasnosti operacija. Zbirni upiti: klauzule GROUP BY i HAVING. Operacije i NULL oznaka. Podupiti, spajanje tablica i vanjske reference. Uspoređivanje i kvantifikatori (ANY, ALL). Rukovanje sadržajima tablica: upisivanje, mijenjanje i brisanje podataka. Pogledi: vrste i osobine; kreiranje, mijenjanje i brisanje pogleda. Integritet i sigurnost baze podataka. Transakcije. Katalog baze podataka. Oblikovanje baze podataka. Grafički ER jezik: objekti, veze, svojstva. Izrada ER modela podataka i njegovo prevđenje na relacijski jezik. Normalne forme podataka: funkcijska zavisnost, višeznačna zavisnost, zavisnost spajanja. Baza podataka u integralnom informacijskom sustavu. Distribuirane baze podataka. Baze podataka i suvremeni komunikacijski sustavi. Baze podataka i dinamičke web aplikacije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23896>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23896>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9751/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9753/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9756/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9757/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance