[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23897/2005/72725>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23897/2005/72726>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23897/2005/72727>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23897/2005/72728>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23897/2005/72725>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23897/2005/72726>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23897/2005/72727>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23897/2005/72728>
sisvu:description 1. Računalne mreže: oblici, opsezi, strukture, i načela rada 2. Slojevi i protokoli mrežnih sustava: razina prijenosa i razina aplikacija 3. Referentni modeli: OSI model i Internet model; mrežni standardi 4. Fizički sloj mreže: elementi fizičkog sloja i mediji za prijenos podataka 5. Zemni sustavi, sustavi bežičnog prijenosa, mobilne komunikacije 6. Širina frekventnog pojasa, propusnost, zadržavanje, dijeljenje resursa 7. Sloj prijenosa podataka; utvrđivanje i ispravljanje grešaka u prijenosu 8. Pouzdanost prijenosa; klizni prozor i kontrola zagušenja 9. Lokalne mreže (LAN): Ethernet i Prsten sa značkom; prošireni LAN; FDDI 10. Elementi mrežnog sloja; sklapanje virtualnih putova i usmjeravanje paketa 11. Usmjerivači; metode usmjeravanja, proslijeđivanja i kontrole zasićenja 12. Međusobno povezivanje različitih mreža; fragmentacija i sabiranje 13. Mrežni sloj Interneta: IP paket i protokol; adresni prostor Interneta 14. Prijenosni sloj: end-to-end protokoli; pouzdanost i brzina prijenosa 15. Prijenosni sloj Interneta (protokoli UDP i TCP) 16. Digitalni zapis sadržaja: formati i protokoli: GIF, JPEG, MPEG, MP3 17. Digitalni zapisi i mogućnosti prijenosa: komunikacija u realnom vremenu 18. Komprimiranje bez gubitaka i sa gubitkom informacijskog sadržaja 19. Sigurnost i zaštita: zaštita tajnosti sadržaja, zaštita integriteta poruke 20. Sigurnost i zaštita: utvrđivanje identiteta komunikatora; digitalni potpis 21. Algoritmi/protokoli i sustavi zaštite: DES, RSA, MR5, PEM, PGP, TLS 22. Mrežni slojevi i zaštita: vatreni zid; proxy; filtri 23. Aplikacijski sloj; središnje Internet aplikacije i njihovi protokoli 24. Sustav imena domena (DNS); namjena i organizacija sustava 25. Sustav računalne pošte (protokol SMTP) 26. Sustav mrežnih (web) stranica (protokol HTTP) 27. Multimedijske i interaktivne aplikacije u realnom vremenu (VIP, VIC). 28. Upravljanje radom sastavljene računalne mreže (protokol SNMP) 29. ITU-T mrežni standardi (H-serija) i Internet 30. Informacijske superprometnice i nove tehnologije prijenosa (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23897>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23897>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7693/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7694/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7695/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7696/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance