[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/29>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/30>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23911/2006/74006>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23911/2006/74025>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23911/2006/74026>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23911/2006/74080>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23911/2006/74006>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23911/2006/74025>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23911/2006/74026>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23911/2006/74080>
sisvu:description 1. Pojam i predmet izučavanja Međunarodne ekonomije. Pojam, sličnosti i razlike unutarnje i vanjske trgovine. 2. Teorije vanjske trgovine. Merkantilizam. Teorija apsolutnih prednosti A. Smitha. Uvod u teorije komparativnih prednosti. 3. Teorija komparativnih prednosti D. Ricarda 4.Protekcionističko shvaćanje vanjske trgovine. Neoklasična shvaćanja vanjske trgovine. Suvremene teorije vanjske trgovine. Nekonvencionalne teorije vanjske trgovine. Teorije međuovisnosti trgovine i razvoja. 5. Hecksher- Ohlinova teorija vanjske trgovine 6. Krivulja recipročne potražnje 7.Ekonomski pokazatelji (inidikatori) odnosa između domaćeg i inozemnog tržišta. Ekonomski pokazatelji pokrivenosti uvoza izvozom, ek. pokazatelji međuovisnosti domaćih i inozemnih cijena, ek. pokazatelji induciranja na izvoz i BDP domaće zemlje 8. Ek. pokazatelji udjela vanjske trgovine u različitim parametrima; ek. pokazatelji sličnosti vanjskotrgovinskih struktura i ostali ekonomski pokazatelji. 9. Strategija i politika međunarodne razmjene. Koristi od vanjske trgovine. Promjene odnosa cijena i njihov utjecaj na vanjsku trgovinu 10. Teorija vanjskotrgovinske politike. Carine-pojam i vrste. Analiza efekata uvođenja carina u modelu parcijalne ravnoteže. 11. Carine u modelu opće ravnoteže. Utjecaj na proizvodnju i potrošnju. Utjecaj carina na uvjete razmjene. 12. Necarinska ograničenja vanjske trgovine. 13. Svjetska trgovinska organizacija (WTO) 14. Preferencijalni trgovinski aranžmani. Međunarodne integracije. 15. Europska unija. 16. Europska unija i Hrvatska. 17. Makroekonomski efekti međunarodne razmjene. Multiplikator vanjske trgovine. 18. Međunarodna kretanja kapitala. 19. Bilanca plaćanja- pojam, struktura, bilanca tekućih transkacija. 20. Bilanca kapitalnih transakcija. Direktne strane investicije. Račun rezervi. 21. Bilanca plaćanja Hrvatske. Analiza priljeva FDI u Hrvatsku. 22. Devizni tečaj, devizno tržište Promptni i terminski tečaj. 23. Devizna špekulacija i arbitraža. Kamatni paritet 24. Sustavi deviznih tečajeva. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23911>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/29>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/30>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23911>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7750/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7752/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7753/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7754/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7755/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7756/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7757/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7758/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7759/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7760/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7761/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7762/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7763/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7764/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7765/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7766/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance