[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23912/2006/74071>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23912/2006/74088>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23912/2006/84261>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23912/2006/84265>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23912/2006/74071>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23912/2006/74088>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23912/2006/84261>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23912/2006/84265>
sisvu:description 1. Uvod u kolegij "Financijska tržišta" Financijski sustav: objašnjenja, definicije, funkcije. Izravno i posredovano financiranje 2. Financijska tržišta Gospodarska funkcija i vrste tržišta: primarno i sekundarno, nacionalna i internacionalna, izvedena tržišta. Sudionici financijskih tržišta: financijske, depozitne i nedepozitne institucije; banke i nebankovne financijske institucije, država, poduzeća, stanovništvo. 3. Tržište kapitala: vrste, instrumenti i organizacija tržišta kapitala - burze, OTC 4. Novčano tržište: vrste, instrumenti i organizacija novčanog tržišta 5. Devizno tržište: vrste, instrumenti i organizacija deviznog tržišta 6. Vrijednosni papiri na financijskom tržištu Vrijednosni papiri s fiksnim prihodom - obveznice 7. Vrijednosni papiri s varijabilnim prihodom - dionice 8. Modeli i metode analize dionica Moderna portfolio teorija 9. CAPM - model 10. Indeksni modeli i APT - model analize dionica 11. Fundamentalna analiza dionica Tehnička analiza dionica 12. Metode analize obveznica Upravljanje portfeljom obveznica 13. Portfolio management Rizici i metode zaštite i osiguranja 14. Suvremene pojave u financijama: sekuritizacija, internacionalizacija, financijske inovacije. 15. Financijsko tržište u Republici Hrvatskoj (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23912>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23912>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7759/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7760/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance