[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67939>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67940>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67941>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67942>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67943>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/70983>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/70990>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/70991>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/71240>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/71255>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67939>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67940>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67941>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67942>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/67943>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/70983>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/70990>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/70991>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/71240>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23915/2007/71255>
sisvu:description 1. Financijsko računovodstvo - pojam, sadržaj, načela, računovodstvene grane 2. Organizacija računovodstva, etika 3. Opća računovodstvena rješenja pri predstavljanju ekonomskih kategorija u bilanci i računu dobiti i gubitka - računovodstvo dugotrajne imovine i odnosni troškovi 4. Računovodstvo zaliha i odnosni troškovi. 5. Vremenska dimenzija novca i računovodstvena upotreba 6. Računovodstvo ostalih bilančnih kategorija aktive 7. Računovodstvo kapitala 8. Računovodstvo obveza i ostalih bilančnih kategorija pasive 9. Računovodstvo prihoda troškova i dobiti 10. Sastavljanje financijskih izvještaja - namjena i korisnici financijskih izvještaja, pravila sastavljanja financijskih izvještaja, računovodstvene pretpostavke, mjerenje kategorija financijskih izvještaja, izvještavanje vanjskih korisnika 11. Specifičnosti računovodstva s obzirom na vlasništvo i područje njegovog djelovanja - računovodstvo samostalnih, partnerskih poduzeća i dioničarskih društava, mali srednji i veliki poduzetnici, javno poduzeće, banke, osiguravajuća društva 12. Zajednički pothvati 13. Poslovna spajanja 14. Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja - uvjeti za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja, namjena i metodika sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja 15. Sastavljanje bilance i račun dobiti i gubitka u uvjetima inflacije - opredjeljenje i mjerenje inflacije, inflacijsko računovodstvo u nekim zemljama svijeta, inflacijsko računovodstvo u Hrvatskoj 16. Sastavljanje financijskog izvještaja o novčanom toku - obračunski i predračunski izvještaj 17. Računovodstvena analiza financijskih izvještaja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23915>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23915>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13396/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13397/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13404/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13405/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance