[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/29>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23920/2005/73850>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23920/2005/73851>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23920/2005/73852>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23920/2005/73853>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23920/2005/73850>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23920/2005/73851>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23920/2005/73852>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23920/2005/73853>
sisvu:description 1. Uvodno predavanje (upoznavanje sa nastavnim programom i literaturom) 2. Sociološka teorija. Sociološke perspektive. Današnje značenje klasičnih socioloških teorija. 3. Ekonomska sociologija: razvoj discipline, predmet i metode. "Nova" ekonomska sociologija. 4. "Nova" ekonomska sociologija. 5. Sociološke perspektive ekonomije. 6. Institucionalizam u sociologiji. Društvene institucije. Ekonomske institucije. Odnos institucija i organizacija. 7. Neformalne institucije. "Novi" institucionalizam u ekonomiji i sociologiji 8. Perspektiva javnog izbora u ekonomskoj sociologiji. 9.1.tematski seminar: Metodologija a) Kvantitativna metodologija; b) Kvalitativna metodologija 10. Socijalna stratifikacija: koncepti, teorije i studije socijalne stratifikacije. 11. Socijalni i kulturni kapital u obrazovanju i na tržištu rada. 12. Analitički elementi socijalne stratrifikacije i njihova empirijska primjena. 13. Siromaštvo (teorije siromaštva, HDI - Human Development Index) 14. Socijalna isključenost 15. 2. tematski seminar: Društvena stratifikacija 16. Društvena pokretljivost (mobilnost). Teorije društvene mobilnosti. 17. "Država blagostanja".:Ekonomika blagostanja. 18. Ekonomska aktivnost i socijalna struktura. Socijalna država. 19. Globalizacija i socijalna politika. Tranzicija i socijalna politika ("postkomunistička socijalna politika": Deacon) 20. 3. tematski seminar: Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalna politika 21.Socijalizacija države . Regulativna i kontrolna funkcija suvremene države. 22. Razvoj javnih službi (NGO: non-governmental sector). Uvod u javni management. 23. Globalizacija. Efekti globalizacije. 24. Uloga međunarodnih institucija. Subjekti i ciljevi međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa. "Ekonomija u akciji": novi institucionalni poredak. 25. 4. tematski seminar: Globalizacija 26. Društveni razvoj i demografska kretanja. Predmet i metode suvremene demografije. 27. Socijalna demografija. Ekonomska demografija. . 28. Demografska tranzicija: teorijski pristup, model, posljedice. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23920>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/29>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23920>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7733/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7734/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7735/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7736/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7737/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7738/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7739/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7740/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7741/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7742/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7743/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7744/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance