[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23928/2007/71210>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23928/2007/71211>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23928/2007/71464>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23928/2007/71465>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23928/2007/71210>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23928/2007/71211>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23928/2007/71464>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23928/2007/71465>
sisvu:description Kolegij razrađuje teorijsku osnovu informacijskih sustava općenito, s posebnim naglaskom na računovodstveni informacijski sustav kao temelj poslovnog odlučivanja. Razmatraju se organizacijski aspekti poslovnog subjekta i to njegova struktura kao i položaj u širem društvenom okružju. Opisuje se cjelokupni poslovni proces i njegovi sastavni dijelovi (nabava, proizvodnja, prodaja, upravljanje ljudskim resursima, informiranje). Upoznaje se studente s računovodstvenim procesom i tijekom kolanja računovodstvenih informacija unutar i izvan poslovnog subjekta. Razrađuju se računovodstvene funkcije. Definiraju se i razrađuju podsustavi računovodstvenog informacijskog sustava s različitih gledišta. Opisuju se podsustavi glavne knjige, analitičkih evidencija i pomoćnih podsustava. Opisuju se informacijski podsustavi nabave, proizvodnje, prodaje i upravljanja ljudskim resursima. Razrađuju se osnove dizajniranja baza podataka za potrebe informiranja unutar poslovnih funkcija. Razrađuje se sustav internih kontrola te specifičnosti kontrole računovodstvenog informacijskog sustava s posebnim naglaskom na kontrole u uvjetima korištenja računalne tehnologije. Opisuju se zadaće, funkcije i obilježja računovodstvenog informacijskog sustava s računalnom potporom. Ovladava se osnovama primjene odgovarajućeg računovodstvenog softwarea. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23928>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23928>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13402/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13403/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance