[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23929/2008/199468>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23929/2008/199469>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23929/2008/199468>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23929/2008/199469>
sisvu:description Uvod u programiranje vezano uz Internet i uz sustav mrežnih stranica (WWW, HTTP). Osnove jezika HTML. Temeljni elementi jezika PHP: tipovi podataka, varijable, konstante, izrazi, operatori, komentari; upravljanje tokovima procesa i podataka: uvjeti grananja i petlje; rad sa nizovima i poljima. HTML i PHP: povezivanje HTML koda i PHP koda; pristupanje varijablama HTML obrazaca. Upotreba nizeva i polja. Definiranje funkcija i proslijeđivanje parametara. Objektno programiranje u jeziku PHP: definiranje i uporaba klasa i konstruktora; definiranje atributa i metoda, nasljeđivanje svojstava i nadjačavanje metoda. Načela oblikovanja podataka i relacijski sustav MySQL. Metode spajanja na bazu podataka. Interakcija s bazom podataka: tvorba sastavljenih SQL izraza (naredbi). Internet i baza podataka. Opseg podataka i učinkovitost aplikacija. Sigurnost i zaštita podataka i transakcija: identifikacija korisnika, ograničavanje (zaštita) pristupa; specifične ovlasti i zaštita integriteta baze podataka. Strukturiranje i oblikovanje programskog koda; uporaba prototipa, testiranje i dokumentiranje. Usporedba dominanthih sustava za izradu dinamičkih web aplikacija: PHP, ASP, JSP; usporedni prikaz specifičnosti, prednosti i ograničenja tih triju sustava (tehnologija). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23929>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23929>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19114/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19115/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance