[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23930/2005/74637>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23930/2005/74638>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23930/2005/74637>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/23930/2005/74638>
sisvu:description - Uvodno predavanje: Organizacije i kultura. Pojam organizacijske kulture. - Određenje organizacijske kulture. Teorijski okvir i metodologija istraživanja. - Elementi organizacijske kulture. Funkcije organizacijske kulture. - Obilježja informacijskog doba. Informacijska kultura. Utjecaj IT na organizaciju. - Oblikovanje organizacijske kulture. - Modeli, vrste i tipovi organizacijskih kultura. - Skupni (timski) rad. Grupe i grupni procesi u organizacijama. Vrste timova. Uloge članova tima. Činitelji uspješne komunikacije u timu. - Okruženje organizacijske kulture. Od kompjuterske do informatičke pismenosti. Kanali komunikacije u organizaciji. - Tehnike kreativnog rješavanja problema. Objašnjenja kreativnosti. Činitelji koji utječu na kreativnost. Komunikacija u kreativnom rješavanju problema. - Etičnost i IT: od IT etike do etičnosti kao obilježja organizacijske kulture. - Održavanje organizacijske kulture. Djelotvornost (efektivnost) organizacijske kulture. - Upravljanje organizacijskom kulturom. Odlučivanje u skupini i komunikacija kod odlučivanja u skupini. Grupno mišljenje i polarizacija grupe kod odlučivanja. Interkulturalna komunikacija. Utjecanje komunikacijom na motivaciju. - Organizacijske promjene. "Održivost" organizacijske kulture. - Suvremena istraživanja organizacijske kulture. - Zaključno predavanje. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23930>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/23930>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7746/6>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7749/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance