[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/29>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/30>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24059/2008/199476>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24059/2008/199477>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24059/2008/199539>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24059/2008/199540>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24059/2008/199476>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24059/2008/199477>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24059/2008/199539>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24059/2008/199540>
sisvu:description 1. Povijesni razvoj komunikacijskih tehnologija i sustava 2. Razvoj temeljnih elemenata suvremene informacijske tehnologije 3. Računalna tehnologija: dinamika razvoja i društveni utjecaji 4. Računalni komunikacijski sustavi: razvoj i gospodarski utjecaji 5. Temeljni elementi računalnih komunikacijskih sustava 6. Računalne mreže: vrste/podjela, referenti modeli i sustavi 7. Internet: slojevi i protokoli; aplikacijska razina; mrežne usluge 8. Gospodarske mogućnosti primjene Internet: usponi i ograničenja 9. Upravljanje Internetom: Internet Society i ICANN 10. Suvremeni oblici masovnog komuniciranja: tehnološka osnova i utjecaji 11. Društveno okruženje i dinamika tehnološkog i gospodarskog razvoja 12. Tehnologija i razvoj društva: tehnološki determinizam i društvene promjene 13. Suvremena tehno-ekonomija: znanost, tehnologija i poduzetništvo 14. Mrežno poduzeće: strukturne promjene i mrežno poslovanje (B2B, B2C) 15. Mrežno društvo: utjecaji informacijske tehnologije na oblike rada 16. Mrežno društvo i globalizacija: raslojavanja, podjele i otpori globalizaciji 17. Društvo znanja: tehnološke inovacije, obrazovanje, i produktivnost 18. Multimediji: tehnološke i društvene perspektive; industrija zabave 19. Informacijske superprometnice i nove tehnologije prijenosa podataka 20. Rad na udaljenosti: interaktivni oblici komuniciranja i stvaranja 21. Informacijska tehnologija i kriminal: rasprostranjenost, oblici i utjecaji 22. Komunikacijska tehnologija i virtualne zajednice; mrežno društvo 23. Kultura virtualne stvarnosti: nova paradigma prostora i vremena. 24. Identitet (pojedinaca, grupa, organizacija) u mrežnom društvu. 25. Tehnološka moć i moć identiteta: sučeljavanja suvremenosti i tradicija 26. Informacijska tehnologija i privatnost: osobne slobode i nadziranje 27. Sigurnost, nadziranje i privatnost: opasnosti i mogućnosti zaštite 28. Društveni nadzor nad sadržajima na Internetu: mogućnosti i opasnosti 29. Tehnologija i granice rasta: izazovi i opasnosti suvremenog doba 30. Informacijsko doba; stanje, izazovi i pe (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24059>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/29>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/30>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/37>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/38>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24059>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19116/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19119/8>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19120/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19121/8>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19122/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19123/8>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19124/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19125/8>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19126/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19127/8>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19128/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19129/8>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19130/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19131/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19132/8>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19133/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance