[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24060/2006/74341>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24060/2006/74343>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24060/2006/88664>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24060/2006/88665>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24060/2006/74341>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24060/2006/74343>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24060/2006/88664>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24060/2006/88665>
sisvu:description 1. Uvod u reviziju 2. Pojam i značenje, zadaci, povijesni razvoj revizije 3. Revizorska profesija, etika revizora, obveze i odgovornosti 4. Vrste revizije - prema objektu, subjektu 5. Revizija i računovodstvo 6. Računovodstvena načela, standardi i revizorsko izvješće 7. Revizijska načela i standardi 8. Interna kontrola 9. Interna revizija 10. Predrevizijske radnje i planiranje revizije 11. Razmatranje interne kontrole pri planiranju i provedbi revizije 12. Analitički postupci, revizijski testovi, dokumentacija, revizijski dokazi 13. Kompjuterska obrada podataka i revizija 14. Revizijska metoda uzorka 15. Revizija prodaje i potraživanja od kupaca 16. Revizija nabave i s njom povezanih računa 17. Revizija plaća i povezanih računa 18. Revizija zaliha i povezanih računa 19. Revizija dugotrajne imovine 20. Revizija aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja 21. Revizija kapitala 22. Revizija dugoročnih obveza 23. Revizija računa dobiti ili gubitka 24. Revizija novca i ulaganja 25. Revizija ostalih događaja i s njima povezanih računa 26. Dovršenje revizije 27. Izvještaji o provedenoj reviziji 28. Specifičnosti revizije u pojedinim djelatnostima 29. Revizija u Republici Hrvatskoj 30. Revizija u svijetu (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24060>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/25>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/26>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24060>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7780/8>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7782/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance