[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199491>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199492>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199493>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199494>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199495>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199556>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199557>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199558>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199559>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199560>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/255757>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/255758>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199491>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199492>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199493>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199494>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199495>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199556>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199557>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199558>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199559>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/199560>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/255757>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24071/2008/255758>
sisvu:description 1. Postavke istraživanja ponašanja kupaca, objašnjenja i prognoza ponašanja kupaca 2. Tipovi i razine kupovnih odluka 3. Intrapersonalne postavke objašnjenja ponašanja kupaca, emocije 4. Motivi i istraživanje motivacija, intrapersonalni konflikti, stavovi 5. Istraživanje stavova, skale za mjerenje stavova, modeli 6. Kognitivne determinante u objašnjenju ponašanja kupaca, opažanje, učenje, determinante osobnosti i vrijednosti 7. Interpersonalne postavke objašnjenja ponašanja kupaca 8. Procesi ponašanja potrošača, ponašanje u odlučivanju, strukturni modeli, procesni modeli 9. Ponašanje potrošača prema informacijama, zadovoljstvo i ponašanje potrošača u prigovaranju (reklamiranju) 10. Ponašanje potrošača u izboru mjesta kupovine i trgovine doživljaja 11. Modeli prognoze ponašanja potrošača 12. Kupovno ponašanje organizacija 13. Kupovne odluke trgovačkih poduzeća i kupovne odluke organa vlasti 14. Uvod u istraživanje tržišta, odluke o istraživanju marketinga, kriteriji za vrednovanje informacija, Bayesova analiza,etika istraživanja tržišta 15. MAIS kao podrška istraživanju, primarno i sekundarno istraživanje, proces istraživanja tržišta, struktura projekta istraživanja, razvoj koncepcije istraživanja 16. Planiranje i provođenje prikupljanja podataka, kontrola i obrada podataka, analiza podataka, izrada izvješća, moguće pogreške u obradi i interpretaciji podataka 17. Izbor uzorka, osnove provjere hipoteza 18. Metoda ispitivanja, struktura instrumenata za ispitivanje 19. Metoda promatranja, panel 20. Eksperimenti, vrste testova, tržišni test, store-test, minitržišni test, test simulacije tržišta 21. Istraživanje za potrebe provođenja promocije 22. Osnove prognoze potražnje i prodaje, kvantitativne i kvalitativne metode prognoze prodaje 23. Suvremene metode analize podataka, metode za provjeru st (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24071>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/27>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/28>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24071>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19122/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19123/8>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19124/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19125/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance