[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24258/2005/75114>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24258/2005/75114>
sisvu:description PREDAVANJA 1. Socijani koncept i kontekst zdravlja i bolesti ( individualna i društvena važnost zdravlja; vrijednosna supstancija zdravlja; mijene u značenju zdravlja; bolest kao socijalni konstrukt; simptomi bolesti kao socijalni konstrukti; ?disease?, ?illness? i ?sickness?; kako se socijalno određenje zdravlja i bolesti može legitimirati spram prirodnih znanosti čiji je predmet čovjek?) 2. Filozofska ishodišta i bitni konstitutivni principi biomedicinske paradigme (biologizam; pozitivizam; patologizam, mehanicistički redukcionizam; dualizam duše i tijela; dualizam zdravlja i bolesti; teorija o specifičnoj etiologiji bolesti; vladajući status biomedicinske paradigme u suvremenom društvu; ?nerentabilnost? biomedicinskog pristupa u liječenju tzv. bolesti suvremene civilizacije) 3. Socijalna uloga bolesnika (uloga bolesnika dovodi do komutacije uloga; prava bolesnika; dužnost bolesnika; ?dobar? i ?loš? bolesnik; bolest kao metafora; bolest kao identitet; morbiditetna i mortalitetna tranzicija; diskurs o značenju i mogućnostima bolovanja u uvjetima razvijenog kapitalizma i sve veće ?fleksibilizacije? radne snage) 4. Suvremeno društvo i ?lov na zdravlje? (?kultura analgetika?, imperativ zdravlja; zdravlje kao dobro koje se može kupiti kao bilo koje druga roba na tržištu;zdravlje postaje ?vlasništvo samo onih ljudi koji su ih zaslužili?) 5. Medikalizacija i iatrogeneza (medikalizacija svih pora ljudskog života; socijalna iatrogeneza; klinička iatrogeneza; kulturna iatrogeneza; kriza biomedicinske paradigme zdravlja i bolesti) 6. Laičke konceptualizacije zdravlja (bol i njegove psihološke dimenzije; bol kao biosocijalni fenomen; sociokulturne varijacije i izražavanje boli; profesionalna legitimizacija boli/simptoma) 7. Zdravstveno-zaštitni sustav (organizacija kao sustav; otvoreni sustav; teorija akcije; moć u sustavu provođenja zdravstvene zaštite; birokratizacija; racionalizacija; pregovaranje;timski rad; profesionalna autonomija i moć zdravstveno-zaštitnih profesionalnih skupina u sustavu pružanja zdravstvene zašti (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24258>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24258>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7844/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance