[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24260/2005/75118>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24260/2005/75118>
sisvu:description Organizacija organizma, građevni elementi, nazivlje, transport kroz stanične membrane, receptori na membranama, membranski i akcijski potencijal, osnovna tkiva organizma, koža, građa skeleta, najvažniji mišići, mehanizam i energetika kontrakcije mišića, cirkulatorni sistem (srce, krvne žile), regulacija cirkulacije, krv, hematopoeza, faktori proliferacije stanica, hemostaza,krvne grupe, limfa, imunološki sistem, limfokini, pluća, respiratorn i volumeni i kapaciteti, regulacija disanja, bubreg, acidobazna ravnoteža, sastav urina, mokraćni mjehur, probavni sistem, lučenje probavnih žlijezda, digestija i apsorpcija hrane, građa i funkcija jetre, apsorptivna i postapsorptivna faza probave, energetski metabolizam, regulacija tjelesne temperature, vitamini, organizacija i građa živčanog sistema, neurotransmiteri, oko, uho, ravnoteža, njuh, endokrini sustav, spolni sustav, trudnoća i dojenje, osnove embrionalnog i fetalnog razvoja čovjeka. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24260>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24260>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7846/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance