[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24262/2008/215441>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24262/2008/215553>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24262/2008/215441>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24262/2008/215553>
sisvu:description Veličine koje opisuju gibanje i odnos među njima. Rad, energija, snaga i potencijal. Sile u prirodi i pripadna polja. Gibanje čestica (tijela) u vanjskim poljima, spektrograf masa primjenom električnih i magnetskih polja. Kvantnost u prirodi. Atomska jezgra, nuklearne reakcije, spontani radioaktivni raspad, primjena radioaktivnih izotopa. Fizika mnoštva čestica. Idealni i realni plinovi. Faze i fazni dijagrami. Fizika tekućina i otopina: tlak u tekućini i uzgon, pojave na granici faza., Toplina i toplinski nered, prvi zakon termodinamike,. Transportne pojave: gibanje čestica, tijela, naboja i topline u mediju s unutrašnjim otporom u gravitacijskom, centrifugalnom i električnom polju; difuzija, osmoza i sedimentacija, strujni krugovi, elektroforeza. Generiranje, mjerenje i opažanje izmjeničnih struja i periodičnih signala. Električna i magnetska svojstva tvari, porijeklo električnog i magnetskog polja, energija pohranjena u električnom i magnetskom polju, električni dipol, interakcija među dipolima. Elektromagnetski valovi: polarizacija, ogib, interferencija. stojni valovi. Izvori elektro-magnetskih valova: zračenje crnog tijela, laser. Interakcija elektromagnetskih valova s tvari: refleksija, refrakcija, prizma i disperzija; jednostavni optički uređaji: leća (povećalo), mikroskop, optička mrežica, osnova spektrometra, apsorpcija, fotoelektrični učinak. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24262>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24262>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20393/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance