[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24439/2005/76155>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24439/2005/76156>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24439/2005/76157>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24439/2005/76155>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24439/2005/76156>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/24439/2005/76157>
sisvu:description Predavanja Uloga kemijske analize, analitički proces i metode, uzorak i uzorkovanje, vrste kemijskih reakcija u analitičkoj praksi. Izvedbene značajke analitičkih postupaka; osjetljivost i selektivnost. Analitička primjena protolitičkih sustava, reakcija kompleksacije, reakcija prijenosa elektrona i reakcija luminiscencije. Homogene i heterogene ravnoteže u kemijskoj analizi, složeni sustavi, maskiranje i demaskiranje. Teorijski temelji postupaka separacije. Osnove i analitička primjena solvent ekstrakcije, ionske izmjene, kapilarnih metoda i kromatografskih metoda. Temelji kvantitativne analize, pogreške u kemijskoj analizi. Principi gravimetrijske analize, svojstva taloga i taložnih reagenasa, izračunavanje rezultata. Titrimetrijske metode analize, standardne otopine, titracijske krivulje, taložne metode, neutralimetrijske, oksido-redukcijske, kompleksometrijske titracije, nevodene titracije. Seminari Selektivno taloženje/otapanje, karakteristične/selektivne reakcije. Analitička računanja s kemijskim ravnotežama, jednostavne, složene. Obrada i procjena rezultata kvantitativne analize. Vježbe Sustavno ispitivanje i mikroidentifikacija anorganskih i organskih iona. Dokazivanje funkcionalnih skupina u organskim spojevima. Obrada i analiza čvrstog uzorka. Separacija smjesa kationa/aniona selektivnim taloženjem/otapanjem, ionskom izmjenom na koloni i solvent ekstrakcijom. Odjeljivanje i dokazivanje organskih spojeva tankoslojnom kromatografijom. Gravimetrijska analiza. Volumetrijske analize (taložne metode, kompleksometrija, neutralimetrija, redoks). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24439>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/6/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/24439>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/7846/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance