[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/13>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25160/2007/159854>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25160/2007/92806>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/25160/2007/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/25160/2007/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/25160/2007/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/25160/2007/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/25160/2007/5>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25160/2007/159854>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25160/2007/92806>
sisvu:description Temeljne odrednice kemijsko-inženjerskog računanja. Procesne varijable i podjela procesa. Opći, diferencijalni i integralni oblik bilance tvari. Bilanca tvari kontinuiranih, polukontinuiranih i šaržnih procesa. Bilanca tvari procesa s jednom i više procesnih jedinica. Bilanca tvari procesa s povratnim i zaobilaznim tokom. Bilanca tvari procesa s kemijskom reakcijom. Bilanca tvari procesa sagorijevanja i analiza dimnih plinova. Bilanca tvari višefaznih sustava. Temeljni zakoni i pojmovi pri primjeni bilance energije u kemijsko-inženjerskom računanju. Bilanca energije zatvorenih i otvorenih stacionarnih sustava. Bilanca energije kod procesa u kojima se ne zbivaju kemijske reakcije. Bilanca energije procesa s kemijskom reakcijom. Istovremeno postavljanje bilance tvari i energije kod odabranih procesa kemijske industrije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25160>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/13>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25160>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15708/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15725/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance