[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25161/2006/83465>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25161/2006/83465>
sisvu:description Viskoznost i mehanizam prijenosa količine gibanja. Zakon kontinuiteta. Bernoullijev teorem. Laminarno i turbulentno strujanje fluida. Raspodjela brzina, pad tlaka i koeficijent trenja u ravnim cijevima. Fazonski dijelovi. Moodyev dijagram. Mjerila protoka. Kretanje čestica kroz fluid. Određivanje brzine padanja i promjera čestica. CD ?Re dijagram. Strujanje fluida kroz nakupine čestica. fp ? Rep dijagram. Prijenos topline. Prijenos topline kondukcijom. Prijenos topline prisilnom i prirodnom konvekcijom. Prijenos topline isijavanjem ili radijacijom. Važni slučajevi prijenosa topline u industriji. Prijenos tvari. Molekulska difuzija. Prijenos tvari konvekcijom. Kolona s padajućim filmom. Jednadžba prijenosa tvari. Međufazni prijenos tvari. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25161>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25161>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8317/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance