[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25163/2006/83466>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25163/2006/83466>
sisvu:description Opće osnove. Toplinske i energetske veličine u termodinamičkim procesima. Zakoni termodinamike: 1. Zakon pomoću unutrašnje energije i entalpije, 2. Zakon, povratljivost, nepovratljivost, kružni procesi, Carnotov i termodinamički stupanj iskorištenja, rashladni koeficijent. Primjena drugog zakona na energetske pretvorbe-eksergija i anergija. Maksimalni rad sustava. Termodinamička svojstva fluida. Realni plinovi: tekućine, isparivanje, mokra, suhozasićena i pregrijana para, promjene stanja realnih plinova, tablice i dijagrami termodinamičkih veličina, termičke jednadžbe stanja realnih plinova. Vodena para-veličine stanja vodene pare, procesi s parom kao radnim medijem. Termodinamičke osnove procesa hlađenja. Toplinska crpka ili dizalica topline. Ukapljivanje plinova. Termodinamika otopina- teorija i primjena. Termodinamičke osnove ravnoteže kapljevina-para. Standardna stanja kod otopina. Gibs-Duhemova jednadžba kod otopina. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25163>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25163>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8318/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance