[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25164/2007/160011>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25164/2007/160012>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25164/2007/98375>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/25164/2007/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/25164/2007/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/25164/2007/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25164/2007/160011>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25164/2007/160012>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25164/2007/98375>
sisvu:description Transport kapljevina. Centrifugalne pumpe. Karakteristične veličine i režim rada pumpe. Pumpe specijalnih izvedbi. Transport plinova. Grubo disperzni sustavi. Klasiranje. Sortiranje. Uređaji za klasiranje i sortiranje. Fluidizacija. Sedimentacija. Taložnici. Određivanje površine taložnika po Kynchu. Filtracija. Otpor kolača. II Ruthova jednadžba. Specifični otpor kolača. Uređaji za filtraciju. Centrifugiranje. Teorija. Amblerova karakteristika. Uređaji za centrifugiranje. Miješanje. Snaga potrebna za miješanje. Miješanje kapljevina. Miješanje ne ?Newtonovskih fluida. Operacije prijenosa topline. Izmjenjivači topline. Proračun izmjenjivača. Isparavanje. Uređaji za provedbu isparavanja. Višestruko isparavanje. Operacije prijenos tvari. Apsorpcija. Teorijske osnove. Uređaji za apsorpciju. Određivanje promjera i visine apsorpcijske kolone. Kristalizacija. Nukleacija i rast kristala. Uređaji za provedbu kristalizacije. Sušenje. Teorija. Psihrometrijski dijagram. Brzina sušenja. Aparati za sušenje. Destilacija. Teorija. Ravnoteža para ? kapljevina. Ravnotežna destilacija. Diferencijalna destilacija. Rektifikacija. Temeljni principi ekstrakcije. Ekstrakcija iz čvrstih sirovina i tekućih smjea. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25164>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25164>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15709/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance