[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/26>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25169/2007/159880>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25169/2007/159881>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25169/2007/159880>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25169/2007/159881>
sisvu:description Industrijski razvoj i okoliš. Nacela održivog razvoja. Važnost izbora tehnologije, sirovina i energije pri planiranju proizvodnje. Prirodni ekosustavi. Industrijski izvori onecišcenja atmosfere, hidrosfere i litosfere. Svojstva atmosfere. Onecišcenje zraka i globalne klimatske promjene. Metode i uredaji za sprjecavanje emisije štetnih tvari u atmosferu. Kruti otpad. Gospodarenje otpadom. Metode zbrinjavanja otpada. Recikliranje i oporaba. Energetska vrijednost otpada. Kružni tok vode u prirodi. Onecišcenje i zagadenje prirodnih voda. Samocišcenje i eutrofikacija vodnih sustava. Fizikalni, kemijski i biološki pokazatelji onecišcenja. Podrijetlo otpadnih voda. Metode i postupci procišcavanja industrijskih otpadnih voda. Mehanicki, fizikalno-kemijski i biološki postupci obradbe. Primjeri tehnoloških rješenja obrade otpadnih voda kemijske industrije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25169>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/26>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25169>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15724/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance