[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/26>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25170/2007/159885>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25170/2007/159886>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25170/2007/159887>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25170/2007/159885>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25170/2007/159886>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25170/2007/159887>
sisvu:description Tehnološki procesi i tehnologija. Važnost i uloga anorganskih procesa u suvremenom gospodarstvu. Osnovne faze kemijskog postupka. Vrste reakcijskih sustava. Homogeni i heterogeni sustavi. Uvjeti rada i provedba procesa. Ravnoteža i brzina reakcija. Reaktori. Suvremena tehnologija i održivi razvoj. Osnovni anorganski procesi i njihova sistematizacija. Oksidacijski i redukcijski procesi. Energija, goriva i procesi sagorijevanja. Procesi i postupci oplemenjivanja krutih goriva. Elektrokemijski procesi. Cementacija. Tehnicka elektroliza. Kataliticki procesi i kataliza. Heterogena kataliza u anorganskim procesima. Procesi taloženja i kristalizacije. Procesi ionskih izmjena. Mekšanje vode. Demineralizirana i deionizirana voda. Vodene disperzije koloida, flokulacija i taloženje koloida. Višekomponentni heterogeni sustavi i pravilo faza. Procesi kaustifikacije. Otapanje i razlaganje prirodnih sirovina u industrijskoj praksi. Hidrometalurški procesi. Dobivanje i odjeljivanje mineralnih soli ili smjesa soli. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25170>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/26>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25170>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15724/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance