[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/13>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25393/2008/173668>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25393/2008/173669>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25393/2008/173668>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25393/2008/173669>
sisvu:description Realni brojevi. Kompleksni brojevi. Funkcije jedne realne varijable. Elementarne funkcije. Nizovi. Granična vrijednost niza. Granična vrijednost i neprekidnost funkcije. Derivacija funkcije. Primjene derivacije na probleme geometrije i fizike. Diferencijal funkcije. Derivacije i diferencijali višeg reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Neodređeni oblici. Ekstremi funkcije, konkavnost, konveksnost, infleksija. Asimptote. Crtanje grafa funkcije. Numerički redovi. Kriteriji konvergencije. Redovi potencija. Taylorov red. Matrice i determinante. Sustavi linearnih jednadžbi. Vektori. Analitička geometrija prostora. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25393>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/13>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25393>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16654/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16656/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance