[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/26>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25400/2006/83461>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/25400/2006/83461>
sisvu:description Značaj analitičke kemije (AK). Uloga analitičara kod izbora analitičke tehnike i rješavanja postavljenog zadatka. Primjena AK u industrijskoj praksi i kontroli okoliša. Ukupni analitički proces, sljedbene faze. Pogreške u AK. Iskazivanje analitičkih podataka. Osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete. Metode temeljene na kemijskim reakcijama. Sustavna računanja s ravnotežama. Ravnoteže u homegenim sustavima. Kiselo-bazne ravnoteže. pH. Puferi. Ravnoteže stvaranja kompleksa. Kelatni i polinuklearni kompleksi. Kinetika nastajanja kompleksa. Osnove elektrokemije. Elektrokemijski članci. Redoks reakcije. Potencijal elektrode. Standardni i formalni potencijali. Heterogene ravnoteže. Plinovito-tekuće. Čvrsto-tekuće. Topljivost i produkt topljivosti. Utjecaj paralelnih reakcija u otopini: hidroliza i kompleksacija. Metode kemijske analize i njihova primjena. Gravimetrijska analiza. Titrimetrija (Volumetrija). Titracijske krivulje. Taložne titracije. Kiselo-bazne titracije. Kiselo-bazne titracije u nevodenim otapalima. Kompleksometrijske titracije. Redoks titracije. Elektrokemijske titracije: potenciometrijske, amperometrijske, konduktometrijske. Termokemijske metode. Elementarna organska analiza. Kinetičke i katalitičke metode. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25400>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/12>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/11/26>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/25400>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8322/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance