[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26182/2007/144925>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26182/2007/144925>
sisvu:description Modul je podijeljen na Osnove tehničkog crtanja, primjenom računala, Materijali poljoprivrednih strojeva, uređaja i opreme, Elementi poljoprivrednih strojeva, uređaja i opreme. U prvom će se predmetu obrađivati temeljna znanja iz područja tehničkog crtanja i to: norme za izradu tehničkog crteža, perspektivno i aksonometrijsko predočavanje, kotiranje, obrada, tolerancija, dosjedi, presjeci, prodori, mreže, simboli. Također će biti obrađena i primjena korisničkih programskih paketa u teh. crtanju. Drugi će predmet obrađivati temeljna znanja iz područja materijala koji se najčešće rabe kod poljoprivrednih strojeva, uređaja i opreme kao što su: metali i nemetali. U tom dijelu biti će obuhvaćena i obrada materijala plastičnom deformacijom, obrada materijala odvajanjem čestica, površinska hrapavost materijala i kakvoća, ispitivanje materijala. U trećem će se predmetu obrađivati temeljna znanja iz područja elemenata poljoprivrednih strojeva, uređaja i opreme. Tako će biti obrađeni nerastavlji i rastavlji spojevi opruge, elementi strojeva za prijenos kružnih gibanja, ležaji elementi za prijenos tekućina, hidraulički i pneumatski elementi, kočnice. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26182>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26182>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14603/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance