[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26205/2007/144740>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26205/2007/144740>
sisvu:description Uvod. Geodezija i njena podjela. Državni koordinatni sustav. Mjerenja u geodeziji i pogreške koje se pri tome pojavljuju. Jedinice za mjerenje. Mjerilo. Geodetski planovi i karte. Tipovi detalja i njihov prikaz na planovima i kartama. Osnovni elementi geodetskih planova i karti. Katastarski planovi. Računanje površina na planovima. Kvaliteta položajnih podataka. Načini korištenja zemljišta i njihov prikaz na planovima. Topografski planovi. Reljef zemljišta. Prikaz reljefa na planovima i kartama. Izohipse i njihove osobine. Ekvidistancija izohipsa. Kvaliteta prikaza reljefa izohipsama. Osobine terena s obzirom na nagib. Digitalni planovi. Kvaliteta prostornih informacija prikupljenih iz različitih planova i karti i njihova usporedba. Iskolčenje projektiranog objekta na teren. Komasacija zemljišta. Prednosti komasacije pred drugim postupcima uređenja zemljišta. Javne evidencije prostornih informacija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26205>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26205>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14585/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance