[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26242/2006/81808>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26242/2006/81808>
sisvu:description U sklopu modula obrađuju se slijedeće programske cjeline: osnove izravne prodaje seljačkih proizvoda, izravna prodaja u Hrvatskoj, marketinga i izravna prodaja, ogledni primjeri izravne prodaje, te osnove prerade na seljačkom gospodarstvu. U sklopu prerade daju se osnove tehnologije za proizvodnju domaćih mliječnih proizvoda, preradu voća i povrća, proizvodnju domaćih voćnih rakija te proizvodnju domaćih suhomesnatih proizvoda. Analiza oglednih primjera izravne prodaje olakšava razumijevanje i usvajanje nastavne građe. Kroz seminar i terensku nastavu studenti se osposobljavaju za planiranje i poduzetništvo u izravnoj prodaji. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26242>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26242>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8979/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance