[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26468/2006/81931>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26468/2006/81931>
sisvu:description Koncepcija modula Tehnika u ratarskoj proizvodnji je upoznati studente sa strojevima i opremom koje koristimo u ratarskoj proizvodnji. Program modula omogućava studentima da se detaljno upoznaju sa općom koncepcijom kao i varijantama izvedbe pojedinih strojeva, sa sklopovima, dijelovima, teorijom rada, podešavanjem i pravilnim korištenjem pojedinih strojeva u ratarskoj proizvodnji. Modul Tehnika u ratarskoj proizvodnji sastoji se od slijedećih predmeta : Strojevi i oruđa u uzgoju ratarskih kultura; Kompleksna tehnika u ratarskoj proizvodnji; Radne odlike i učinci strojeva u ratarskoj proizvodnji. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26468>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26468>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8974/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance