[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/6>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26473/2007/144937>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26473/2007/144937>
sisvu:description U obrazovanju prvostupnika modul predstavlja praktičnu primjenu znanja iz već odslušanih tloznanstvenih disciplina. Upoznaje agrosferu kao ?ekološki okvir? uzgoja bilja, i agroekosustav - temeljnu ekološku jedinicu u biotehnologiji ? uzgoju bilja i stoke. Rasvijetlivši sve spone u lancu: tlo-biljka-domaća životinja, kao ključne za opstanak i stabilnost agroekosustava, svi nastavni sadržaji modula protkani su ?okolišnim pitanjima?. Agroekološke čimbenike i kulturne krajobraze prikazane poljoprivrednim regijama Hrvatske objašnjava kao posebno, nezamjenjivo i neprenosivo nacionalno blago i prirodnu baštinu kojom upravlja agronom. Dakako, za to upravljanje preduvjet je razvijena osjetljivost za promišljen i odgovoran pristup svakom zahvatu u uzgoju bilja. Kao korisnika obnovljivih prirodnih izvora uzgoj bilja predstaviti kao okosnicu održivog razvitka i suvremenog koncepta VUPT ? MFCAL. Prvostupniku ukratko pojašnjava teorijske temelje, a iscrpno izvedbu najvažnijih postupaka i zahvata u uzgoju bilja: obrada tla, gnojidba na otvorenom i u zatvorenim prostorima, sjetva, njega usjeva, preventiva suzbijanja korova, žetva i posliježetveni postupci. Uzgoj bilja i oštećenja okoliša, napose tla. Kako svaki zahvat koji zadire u okoliš učiniti održivim, dakle gospodarski, socijalno i etički što prihvatljivijim? Suvremeni sustavi gospodarenja, razlozi reafirmacije ekstenzivnih sustava gospodarenja (low intensity farming systems) i korijenitih promjena pred kojima se nalazi svjetska i europska poljoprivreda. Plodored, plodoredna vrijednost i snošljivost pojedinih usjeva. Obilježja intenzivne, održive i ekološke poljoprivrede, njihov utjecaj na kulturne krajobraze, ruralni - regionalni razvitak (SARD) i mjere CAP zemalja EU, kao i na programe istraživanja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26473>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/6>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26473>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14606/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14608/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14609/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance