[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26477/2006/87817>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26477/2006/87817>
sisvu:description Prije svega u poljoprivredi se transportira biljni (živi) materijal, kao i krupna i sitna stoka koji zahtjevaju poseban pristup transportnom procesu za razliku od transporta u drugim gospodarskim granama. Osim toga tijekom transporta i transportnih postupaka, a često poradi nestručnosti i neznanja javljaju se znatni gubici i oštećenja poljoprivrednih proizvoda što značajno utječe na cijenu samog proizvoda. Stoga će modul obraditi tri temeljna dijela i to: transportni sustavi i karakteristike roba u poljoprivredi; unutarnji transport u poljoprivredi i vanjski transport u poljoprivredi. Prvi dio obraditi će karakteristike i njihove specifičnosti svih roba i njihova stanja koje se transportiraju. U drugom će se dijelu obraditi sve vrste transportnih sredstava unutarnjeg transporta, interakciju tr. sredstvo ? roba, racionalizaciju energetske potrošnje, projektiranje transportnog sustava untarnjeg transporta. Treći će dio obrađivati sve vrste transportnih sredstava vanjskog transporta, također interakciju tr. sredstvo ? roba, racionalizaciju energetske potrošnje, projektiranje transportnog sustava vanjskog transporta, kao i specifične mjere zaštite okoliša, radnika, strojeva i robe u poljoprivrednom transportu, te tendencije razvoja transporta u poljoprivredi i puteve racionalizacije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26477>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26477>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9586/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance