[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26594/2005/80674>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26594/2005/80674>
sisvu:description Primjena biometrike s primjerima na životinjama; korištenje spreadsheet software-a. A) Osnovna obrada i prikaz podataka: UNOS, SORTIRANJE I KLASIFICIRANJE PODATAKA; OPISNA STATISTIKA (podaci i varijable, numeričke i grafičke metode); CRTANJE GRAFIKONA. B) Biometrika: VJEROJATNOST (jednostavni i složeni događaji); SLUČAJNE VARIJABLE I NJIHOVE RASPODJELE (očekivanje i varijanca, raspodjele: binomna, multinomna, normalna, hi kvadrat, t i F); POPULACIJA I UZORAK (središnji granični teorem, stupanj slobode); PROCJENA PARAMETARA (jedinstvena i intervalna procjena); PROVJERA HIPOTEZA (prosjek populacije, razlika dva prosjeka, proporcija, razlika dviju proporcija, hi-kvadrat, statistička i praktična značajnost, greške kod zaključivanja i snaga provjere); JEDNOSTAVNA LINEARNA REGRESIJA (procjena parametara, prosjeci i varijance procjenitelja, t provjera i interval pouzdanosti procjene parametara, raščlanjenje ukupne varijabilnosti i F provjera, koeficijent determinacije); KORELACIJA (procjena i provjera hipoteza); JEDNOSTRUKA ANALIZA VARIJANCE (raščlanjenje na izvore varijabilnosti, F i Tukey provjera). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26594>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26594>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8940/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance