[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26606/2008/219463>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26606/2008/219463>
sisvu:description Poljoprivredna proizvodnja je u gotovo svim segmentima nezamisliva bez primjene traktora i strojeva. Modul je podijeljen na četiri predmeta: Buka po OECD-u, EEC-u i ISO standardima,Vibracije po ISO standardima, Sile na ručicama i papučicama, ugljični monoksid i dioksid, strujanje i izmjena zraka, temperatura i prašina, Zakon o zaštiti na radu, zakon o zaštiti od buke. Studente će se upoznati s opasnostima koje uzrokuje prekomjerna buka, prevelike vibracije, te načini sprječavanja posljedica izlaganju. Upoznati će se također sa Zakonom o zaštiti na radu, zakonom ozaštiti od buke. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26606>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26606>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21030/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance