[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/9>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26613/2007/144725>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26613/2007/144725>
sisvu:description Modul će se izvoditi kroz tri programska dijela, svaki će se sastojati od predavanja i vježbi koje će biti u obliku rješavanja i diskusije konkretnih primjera vezanih za programsku jedinicu. Značaj svojstva i nasljeđivanje na molekularnoj razini: Svojstvo - pojam i podjela. Svojstva nasljedne tvari. Geni nosioci nasljednih svojstava. Nukleinske kiseline (DNK, RNK)- struktura i funkcija. Način prijenosa genske poruke i sinteza proteina. Promjene (mutacije) u stukturi molekule DNK i proteina. Nasljeđivanje svojstva na kromosomskoj razini. Kromosomi - struktura i funkcija. Stanične diobe: mitoza (osnova rasta i razvoja) i mejoza (nastanak gameta). Gametogeneza i oplodnja. Citoplazmatsko nasljeđivanje. Promjene u strukturi i broju kromosoma. Nasljeđivanje svojstva na fenotipskoj razini. Zakonitosti nasljeđivnja kvalitativnih (alternativnih) svojstava. Mendelove zakonitosti nasljeđivanja nevezanih svojstava. Zakonitosti nasljeđivanja vezanih svojstava. Zakonitosti nasljeđivanja kvantitativnih svojstava. Genotipska i fenotipska distribucija kvantitativnih svojstva. Nasljednost (heritabilnost) svojstva. Genske osnove heterozisa i njegovo korištenje. Nasljedne osnove u populaciji. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26613>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/9>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26613>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14580/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14581/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14582/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14587/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance