[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26628/2006/103270>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26628/2006/103270>
sisvu:description Svrha studija je naučiti studenete rukovati s hranjivim tvarima kao osnovnom kategorijom hranidbe životinja. U Općoj hranidbi studenti će se upoznati s hranjvim tvarima - voda, minerali, ugljikohidrati (energija), lipidi- bitne masne kiseline, proteini-aminokiseline i vitamini. Zatim će steći znanje o metodama mjerenja sadržaja, probavljivosti i metabolizma hranjivih tvari u monogastričnih i poligastričnih životinja. Slijedi upoznavanje sa svojstvima hranjivih tvari: sadržaj u tijelu i proizvodima životinje, biodostupnosti (probava i metabolizam), pohrana, biološke funkcije, potrebe životnja, znakovi toksičnosti i manjka. U Hrani za životinje savladati će se sustavi procjene hranjivosti krme za pojedine vrste životinja te čimbenicima o koiima ona ovisi (agroekološki uvjeti, konzerviranje i prerada krmiva). Upoznati će se sa sadržajem hranjivih i nepoželjnih tvari u svježoj, siliranoj i sušenoj voluminoznoj krmi, energetskim, proteinskim i mineralnim krmivima, te s djelovanjem dodataka. Zatim će se govoriti o kvaliteti animalne hrane na ljude, funkcionalnoj hrani i utjecaju hranidbe na okoliš. U Primjenjenoj hranidbi naučit će se sustavi procjene hranidbenih potreba goveda, ovaca, koza, svinja, peradi, konja i riba. Savladat će se sastavljanje obroka-krmnih smjesa koji na isplativi način zadovoljavaju potrebe životinja, nisu štetni po zdravlje ljudi i životinja te ne zagađuju okolinu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26628>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26628>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/8979/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9581/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance