[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/7>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26633/2006/87673>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26633/2006/87673>
sisvu:description Strukturu predmeta čini osam (8) međusobno zavisnih djelova, koji omogućuju polaznicima da kroz predavanja i vježbe ovladaju relevantnim znanjima iz informatičke domene. 1. Informatički izazov u funkciji agrokompleksa ? Evolucija informacijsko-tehnološkog razvitka; Pojava informacijskog društva, Implikacija informatičkih postignuća, Važnost informatike glede daljnjeg poljodjelskog razvitka 2. Temeljne informatičke postavke ? Povjesni razvoj informatike, Matematičke, logičke i tehničke kompnente računalnih sustava 3. Strojna osnova računalnih sustava ? Vrste računalnih sustava (mako, midi, mikro), Ulazno i/ili izlazno sučelje računalnih sustava, Sekundarno-memorijsko sučelje računalnih sustava 4. Softverska osnova računalnih sustava ? Sustavna programska podrška, Aplikativna programska podrška, Organizacija podatkovnih resursa 5. Organizacijski, personalni i ergonomski aspekti informatičkih sustava 6. Modeli info sustava ? Info sustavi u poljodjelstvu, ? Info sustavi u prostoru, Vrste poljodjelskih info sustava Sustavi obrade podataka, struktura obrade podataka, Sustavi obrade informacija, Upravljački informacijski sustavi, Ekspertni sustavi, Komunikacijski sustavi, Sustavi mrežnih servisa, Sustavi E-pošte, Sustavi E-komunikacija 7. Zaštita podataka kod računalnih sustava 8. Perspektive razvoja informatike u poljodjelstvu (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26633>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/7>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26633>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9571/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9572/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9573/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9574/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9576/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/9577/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance