[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/7>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26633/2008/219476>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26633/2008/219476>
sisvu:description UVOD U SADRŽAJ PREDMETA DIO 1. INFORMATIČKI IZAZOV KAO SVJETSKI PROCES U ovom dijelu se opisuje:informatička tehnološka revolucija na početku 21. stoljeća, pojava informacijskog društva kao svjetskog procesa i implikacija informatičkih postignuća DIO 2. TEMELJNE INFORMATIČKE POSTAVKE U ovom dijelu se opisuje: pojava i razvoj informacijske znanosti, odnosi informacijske znanosti, kibernetike i informatike; pojava i razvoj komunikacijske znanosti; pojava i razvoj informatičke znanosti, razvoj kompjutorskih sustava; preteče razvoja kompjutora, generacije razvoja kompjutorskih sustava, vrste kompjutorskih sustava u današnjem svijetu promatrane kroz: makrokompjutorske sustave (sa aspekta strukture, principa funkcioniranja makrokompjutorskih sustava i mogućih stanja i vrsti makrokompjutorskih platformi); midikompjutorske sustave promatrane kroz vrste midikompjutorskih platformi; te mikrokompjutorske sustave (osobne kompjutore ili PC-e), kao i superkompjutorske sustave ili superkompjutore. Ovdje se također opisuju: Matematičke, logičke i tehničke komponente kompjutorskih sustava: primarna memorija, glavna i dopunska memorija, središnji procesor, parametri za procjenu kompjutorskih sustava, obodne ili periferne jedinice kompjutorskih sustava (terminali, tipkovnice, miševi, digitalizatori, skener, pisači, crtači krivulja, čitači dokumenata), te sekundarne memorije kompjutorskih sustava. DIO 4.PROGRAMSKI RESURSI KOMPJUTORSKIH SUSTAVA U ovom dijelu se opisuje: Sustavna programska podrška, aplikativna programska osnova sa prikazom tipičnih sustavnih komponenti kompjutorskih sustava, te daljnji pravci razvoja programske osnove (softvera) kompjutorskih sustava. DIO 5.MREŽNO-KOMUNIKACIJSKI RESURSI KOMPJUTORSKIH SUSTAVA U ovom dijelu se opisuju: sustavi za komunikacije podacima, odrednice komunikacije s podacima; komunikacijski uređaji i procedure; kompjutorske mreže, mrežni standardi i protokoli; te tipična područja primjene kompjutorskih mreža i komu (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26633>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/3>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/5>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/7>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26633>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21032/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21033/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21034/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21035/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21037/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21038/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance