[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26673/2008/280426>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/26673/2008/280426>
sisvu:description Veći dio vremena ovisno o načinu držanja i tipu staja životinje provode u stajama u kojima treba osigurati optimalne uvjete za proizvodnju. O primijenjenom sustavu držanja ovisi produktivnost rada, troškovi gradnje i dobrobit i životna proizvodnja životinja. O ugrađenoj oprema i njezinoj funkcionalnosti ovisi mehaniziranost procesa proizvodnje, uvjeti rada i proizvodnje u stajama i zdravlje životinja. Preko programskih dijelova modula: sustavi i načini držanja po vrstama životinja, staje za pojedine vrste životinja, oprema za hranidbu, napajanje, izgnojavanje, mužnju, hlađenje mlijeka, spremanje stočne hrane, studenti će biti upoznati s različitim načinima držanja i tipovima opreme (potrebnih za postizanje profitabilne proizvodnje) i dobiti osnovna znanja o projektiranju i izgradnji staja uz primjenu računala. Nastava će se izvoditi predavanjem (38 sati), vježbama u praktikumu (5 sati), seminarom (8 sati) i na terenu (9 sati). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26673>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/178/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/26673>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21022/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance